Simrishamn på Österlen

Arbeten på vattenledningsnätet i Hammenhög

Uppdatering 29 juni kl 10:30 - Arbetena på vattenledningsnätet fortlöper. Området för berörda har desvärre utökats till att innefatta även Ängsgatan.

28 juni, kl 13:40 - Med anledning av arbeten på vattenledningsnätet i Hammenhög måste vi tyvärr  stänga av vattnet imorgon, ons 29 juni klockan cirka 8-16. Berörda är bland annat boende på Norregårda, Halladalsvägen, Villagatan samt delar av Norregatan,  Backavägen, Smedstorpsvägen och Herrestadsvägen. Tappa gärna upp vatten innan.  När vattnet kommer tillbaka, spola en stund innan användning. Vatten finns att hämta på Herrestadsvägen 20 och Norra Ringvägen 15-17. Ta med dig kärl. Vi beklagar besväret. 

Kommunfullmäktige har haft sammanträde

Några av de avhandlade ärendena kan du läsa om här.

Gatubelysningen i kvarteren runt Krabbegatan/Parkgatan/Wranersgatan

Gatubelysningen i kvarteren runt Krabbegatan/Parkgatan/Wranersgatan i Simrishamn kommer under denna veckan (V26) att byggas om, vilket innebär att belysningen inom aktuellt område kommer att vara släckt några nätter denna veckan. Vi ber om överseende.

Inbjudan till markanvisningstävling för bostadsbebyggelse i kvarteret Joneberg

Simrishamns kommun bjuder in till en markanvisningstävling för uppförande av bostäder inom del av kvarteret Joneberg, närmare bestämt fastigheterna Joneberg 8 och 9 inne i Simrishamns tätort.  Syftet med tävlingen är att ge olika intressenter möjlighet att lämna in utformningsförslag och anbud för markområdet. Simrishamns kommun kommer att utvärdera inlämnade förslag utifrån de i anvisningarna uppräknade, och beskrivna, bedömningsgrunderna. Målet är en genomtänkt gestaltning till bästa pris. Kommunen avser att anvisa marken och teckna genomförandeavtal med vinnaren.

Tävlingsbidrag ska lämnas in till Simrishamns kommun enligt anvisningarna i inbjudan. Tävlingsbidrag ska vara Simrishamns kommun tillhanda senast 2016-10-03. Läs mer här

Simrishamns kommun vann Guldtrappan

Stiftelsen DiU, Datorn i Utbildningen, och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, tog 2014 initiativ till ”Guldtrappan”, en rikstäckande tävling för att leta goda exempel bland kommuner som ligger i framkant när det gäller att satsa på digitala verktyg och lärresurser som ett led i att utveckla och variera undervisningen för eleverna. Utmärkelsen delas årligen ut till kommuner och andra skolhuvudmän som lyckats särskilt bra med att dra nytta av digitaliseringen för sina elevers och pedagogers kunskapsutveckling, samarbete och personliga utveckling.

Simrishamns kommun är en av sex vinnare 2016.

- Det är med stor glädje vi mottar denna utmärkelse, våra pedagoger, skolledare och politiker har arbetat hårt för detta, säger Ewa Kristensson, barn- och utbildningschef på Simrishamns kommun. Att bli uppmärksammade för vårt långsiktiga, strategiska arbete för ett framgångsrikt digitalt lärande och ett bra ledarskap för kompetensutveckling och kollegialt lärande med hjälp av digitala lärarresurser och nätbaserat samarbete, känns stort – vi är gärna förebild för andra!

Guldtrappans jury hade följande motivering för Simrishamns kommun som vinnare: ”För ett starkt sammanhållet koncept, där avtal, införande och användning av pedagogiska molntjänster varit en viktig komponent, liksom tillgång till digitala läromedel inkluderande ett väletablerat utvecklingssamarbete med ett läromedelsförlag. Därtill med ett tydligt fokus på kollegialt lärande med en dela-kultur, även mellan skolformerna och externa mötesplatser.”

- Det både har varit och är ett starkt politiskt mål för Simrishamns kommun att vi inte bara ska ligga i framkant, utan främst, vad gäller satsningen på datoranvändningen i undervisningen och elevernas kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet, säger Christer Grankvist, ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Simrishamns kommun. Vi ser det som en viktig både pedagogisk och demokratisk satsning samt som ett mycket betydelsefullt inslag i arbetet för en skola för alla. Utmärkelsen tar vi därför emot med öppna armar och med mycket stor glädje – och den sporrar oss till vidare arbete och insatser!

Utmärkelsen Guldtrappan 2016 delas ut vid konferensen Framtidens lärande 11–12 oktober i Stockholm.

Sommarmusikanter

Sommarmusikanterna är musikelever från Kulturskolan och är en del av kommunens satsning på sommarjobb till unga. Turnéplan:

  • 27 juni Joneberg Plaza i Simrishamn 10.45, Skönadalshemmet 14.00
  • 28 juni Hamnen i Skillinge 10.00, Torget i Hammenhög 11.30, Torget i Gärsnäs 13.00, Hamnen i Vik 14.30
  • 29 juni Simrishamn: Österlens museum 10.00, Gågatan ca 12.30-13.30, ungdomsboende i Simrishamn 14.00
  • 30 juni Hamnkiosken i Kivik 10.00, runt i Kivik, ungdomsboende i Kivik 14.00
  • 1 juli Simrishamn: Hamnen ca 9.30, torget ca 12.00, museets gård ca 14.00, hamnen 16.00.

Bredbandsnytt (uppdaterad 17/6)

Här kan du läsa senaste nytt om bredbandsutbyggnaden i kommunen. 

Länsstyrelsen informerar: Landshövdingefonderna

Nu kan du söka bidrag från stiftelsen Landshövding Per Westlings fond och Landshövding Bengt Petris fond. Stiftelserna stöder allmännyttiga, företrädesvis ideella ändamål inom det tidigare Kristianstads län. Läs mer här

Tomtmark för bostadsprojekt till salu

Simrishamns kommun har tomtmark till salu för uppförande av bostäder i genuin miljö, i "Gamla stan". Läs mer här

Språkvän

Genom att bygga broar mellan nyanlända och etablerade personer i Simrishamn skapas möten som leder till integration i praktiken. Mötena bygger på frivillighet, ömsesidigt utbyte och språkträning och motverkar okunskap, fördomar och segregation i vårt samhälle. Läs mer här.

Klarar du ett strömavbrott som varar i 72 timmar?

Nu har du fått den här broschyren i postlådan (om du är deltidsboende och inte skriven i kommunen, får du den till midsommar). Det är de fyra sydöstskånska kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad har tillsammans med polis, räddningstjänst och sjukhuset i Ystad tagit fram en broschyr med tips och råd om hur man kan förbereda sig innan krisen är ett faktum. Den heter ”Livsviktig handbok: tänk efter före – agera rätt vid kris” och ger enkla checklistor över vad man kan förbereda och hur man hanterar krisen när den väl kommit. Läs mer här.

Missa inte våra bloggar

Vi har bloggar om näringslivet, om upphandlingar och om barnens rätt. Läs mer här.

Samtal om stadsplanering

Vill du följa arbetet med vårt nya bostadsförsörjningsprogram och vårt arkitektur- & kulturmiljöprogram? På den här facebooksidan finns goda möjligheter till dialog med våra samhällsplanerare och andra intresserade.

Loppmarknad i Suckarnas gång

IFK Simrishamn sköter loppmarknaden åt oss i år. All information du behöver för att besöka eller sälja på loppmarknaden på Suckarnas gång i Simrishamn hittar du på www.suckarnas.se. Här ser du var du får parkera, vad det kostar att sälja osv.

Simrishamns kommun på Minecraft

Simrishamns kommun (och alla andra svenska kommuner!) kan nu användas i spelet Minecraft - det är Lantmäteriet som släppt en landskapsmodell. Läs mer här.

Öppna data och "Jämföraren"

Nu finns öppna data från Simrishamns kommun tillgängliga här. Läs också om den nya tjänsten "Jämföraren" här där du kan göra jämförelser av nyckeltal mellan olika kommuner. "Jämföraren" har nyligen uppdaterats med fler funktioner.

Sociala Simrishamn

Här ser du alla möjligheter du har idag att att interagera med kommunen på sociala medier. I morgon finns det fler!

"Natur på Österlen"

Naturboken 2014

”Natur på Österlen”, boken om alla de upplevelser kommunens växlande och vackra natur bjuder på, finns i en reviderad, nytryckt upplaga. Den finns att köpa för 40:- på Österlens museum, på biblioteket och på turistbyrån.

VA-enheten informerar

Vid problem med stopp i avloppet, att LTA-pumpen larmar, vattenläcka eller driftavbrott för dricksvatten, ring 0414-81 92 00 (måndag-fredag kl. 9-15), övrig tid jourtelefon 040-676 90 80.

Byggklara tomter?

Här finns förteckning över de kommunala, byggklara tomter som finns i vår kommun.

Vill du också bo i Simrishamns kommun?

Läs mer här. Du kan också gå direkt till intressanta sidor. Under t.ex. Bygga & bo finns det mesta du behöver veta om fastighetsägare. Tidningen Nyinflyttad till Simrishamn ger också en snabböversikt över vad som är aktuellt i vår kommun.

Can't find what you're looking for?

Can't find what you're looking for at simrishamn.se because everything is in Swedish? Try Google's translation tool or give us a call!

Vi har ingen kommuntidning...

... men varje månad har vi flera sidor kommuninformation i Österlenmagasinet, gratistidningen som når alla hushåll i kommunen varje torsdag. Våra kommuninformationssidor hittar du också här. Lokala medier skriver också om Simrishamn och Österlen på webben, t ex Ystads Allehanda, Radio Kristianstad och Lokaltidningen.

Anmäl ditt evenemang till kommunens evenemangskalender!

I evenemangskalendern kan du alltid söka aktuella evenemang och få tips om vad som händer i Simrishamn med omnejd. Du kan anmäla ditt eget evenemang här och därmed också få med det i Vad Händer-tidningen och på skane.com. Skicka ett e-post meddelande till turistbyrån här. En kort beskrivning, gärna en bild samt tid och datum.

Tillgänglig webbplats

Den här webbplatsen fungerar för alla. Vill du veta mer om vår tillgängliga webbplats kan du läsa här.