Gata & park

Här hittar du information om kommunala gator och vägar, parker, torg och lekplatser bland mycket annat. Du hittar även blanketter för grävtillstånd, upplåtelse av allmänmark och tillstånd för torghandel. Om du upptäcker något som är fel eller inte fungerar som det ska i kommunen kan du göra en felanmälan så vi kan rätta till det.

Aktuellt

Viktig information angående tillfälliga skyltar i vägområde

Trafikverket vill informera föreningar och arrangörer som planerar att sätta ut skyltar om arrangemang att följande gäller i vägområnden:

  • Skyltarna får inte utgöra någon trafikfara.
  • Skyltarna får inte sättas så de blir siktskymmande eller till hinder för trafikanter och gående.
  • De får inte placeras så det försvårar Trafikverkets driftentreprenörs arbete.
  • Skyltarna får sättas upp tidigast 2 veckor innan evenemanget och ska plockas bort senast 2 dagar efter annars tar Trafikverkets entreprenör bort dem.

Gågatan

Från och med fredagen den 28 april till och med den 15 oktober är Storgatan mellan Järnvägsgatan och hamnen gågata. Det innebär att endast varutransporter, fastighetsägare, sjuktransporter, hemtjänst m. fl. tillåts köra på sträckan – allmän trafik är således inte tillåten. Vill du parkera på parkeringsplatsen vid Stortorget gäller infart endast från Järnvägsgatan. För att nå hamnen kan du förslagsvis köra Stenbocksgatan vid stationen. Vi ber alla trafikanter uppmärksamma förändringarna. Karta finner du här.

llustration: Sydväst arkitektur och landskap