Bygga & bo

Välkommen till samhällsbyggnadsförvaltningen och våra bygga & bo-sidor. Här hittar du information om allt du behöver veta för att bygga nytt, bygga om eller bygga till. Du hittar även information om lediga tomter, planerad exploatering, kartor, husutsättning och du hittar svar på frågor som gäller vatten och avlopp.

Aktuellt

Hjälp oss att spara vatten - bevattningsförbud från och med 15 juli i Simrishamns kommuns norra delar.

I Simrishamns kommuns norra delar råder det bevattningsförbud. Det kommunala dricksvattnet ska i första hand användas till mat, dryck och hygien. Genom att vara sparsam med dricksvattnet kan alla hjälpas åt så att vattnet räcker till äldreboenden, näringsliv och vardagslivet hemma även om vi får en torr sommar.

Bevattningsförbudet gäller för samtliga VA-abonnenter i Kivik, Vitemölla, Vitaby, Ravlunda, Havängs sommarby, Svinaberga, Bästekille och Södra Mellby.

Bevattningsförbudet gäller kommunalt dricksvatten och innebär enkelt uttryckt att du inte får använda vattenslang. Mer i detalj gäller:

  • Dricksvattnet ska främst användas till mat, dryck och hygien.
  • Du får inte bevattna varken nyplanterad eller befintlig växtlighet, annat än med vattenkanna. Det gäller för enskilda bostäder, flerfamiljsfastigheter, offentliga och privata verksamheter.
  • Du får inte fylla pooler eller badtunnor.
  • Du får inte bevattna fotbollsplaner, tennisplaner eller liknande.
  • Du får inte tvätta bilen annat än i bilvårdsanläggningar. Du bör välja en som renar och återanvänder tvättvattnet.
  • Du får inte använda dricksvatten till att tvätta fasader, altaner och staket eller liknande. Det gäller oavsett om det är du som fastighetsägare eller en inhyrd entreprenör som utför arbetet.

Det kommunala dricksvattnet är en av samhällets allra viktigaste resurser och situationen med vattenbrist kan bara lösas om vi alla hjälps åt. Varje liter du kan spara är viktig! Vi ber alla att undvika användning av kommunalt dricks­vatten till sådant som inte är nödvändigt för hälsa och hygien.

Hur ska det se ut?

Fjolårets samarbete kring bostadsförsörjningsprogrammet gav mersmak för samhällslärare och medarbetare på samhällsbyggnadsförvaltningen och utvecklingsenheten. Redan under hösten påbörjades planeringen av årets uppgift för årskurs åtta på Korsavad. Resultatet blev ett brett samarbete kring stationsområdena i Simrishamn och Gärsnäs, förslag som främst riktar in sig på mjuka åtgärder som att minska resbehovet genom kommunikation, informationsspridning, parkeringsstyrning och marknadsföring. Effekterna av satsningarna blir att fler går, cyklar, åker kollektivt och använder fossilfria drivmedel, vilket i sin tur leder till både förbättrad folkhälsa och minskad miljö- och klimatbelastning. Läs mer här!

Ny översiktsplan

Kommunens översiktsplan vann laga kraft den 15 mars 2017. Du hittar mer information om den här.

Vill du bedriva verksamhet som till exempel bed & breakfast, vandrarhem eller hotell?

Då behöver du ansöka om bygglov för ändring av en byggnad om ändringen innebär att byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för. Läs mer här.