Kultur & fritid

Välkommen till kultur- och fritidsförvaltningen!

Kultur- och fritidsförvaltningen håller i kultur- och fritidsfrågorna i kommunen.

Vi ansvarar för Simrishamns bibliotek, Österlens museum och Bénka-dí/Ungdomens hus. Vi arrangerar kulturella projekt, konstutställningar, föredrag, konserter, handlägger bidrag och hyr ut lokaler.

Vi har samarbeten med flera föreningar i kommunen. Vi handlägger också offentlig utsmyckning och administrerar kommunens konstsamling och konstinköp. Kultur- och fritidsnämnden är politiskt ansvarig för vår verksamhet.

Välkommen att ta del av kultur- och fritidsförvaltningens kulturarrangemang under återstoden av 2017

Här hittar du de kulturarrangemang som ordnas av kultur- och fritidsförvaltningen i Simrishamn. Klicka på bilden nedan så öppnas en PDF-fil.

Välkommen att ta del av kultur- och fritidsförvaltningens kulturarrangemang under hösten 2017


Nu har du möjlighet att tycka till om Simrishamns bibliotek!

Biblioteket vill ha dina synpunkter, så fyll gärna i vår digitala enkät eller hämta ett pappersexemplar av enkäten på biblioteket, Österlens museum eller hos Kontakt Simrishamn.

Biblioteket gör också en undersökning bland ungdomarna i kommunen (10-18 år). Länken till den digitala enkäten för unga finns här. Pappersexemplar av enkäten kommer bl a att finnas på Kulturskolan, Nova Academy och Benka Dí.

Enkätinsamlingen kommer att pågå 6-20 december 2017. Resultatet av enkätundersökningarna kommer att användas som underlag i bibliotekets fortsatta utvecklingsarbete och är därför viktigt för oss. I början av nästa år hittar du sammanställningen av enkätundersökningen på vår hemsida www.simrishamn.se/bibliotek och på www.biblioteksso.se. Frågor kring enkäten går bra att mejla till biblioteket@simrishamn.se. Tack på förhand!


 Har du synpunkter eller önskemål på vår verksamhet?

Om du har synpunkter eller önskemål på vår verksamhet? Skicka då en rad till: simrishamns.kommun@simrishamn.se


Jämför kultur- och fritidsverksamheten med andra kommuner

I den stora databasen "Kolada"(kommun- och landstingsdatabas) som innehåller faktauppgifter och statistik kring kommuner och landsting i hela landet, finns ett verktyg för jämförelser mellan olika kommuner och landsting. Ta gärna en titt i "Jämföraren".